Kuvendi -IX- Antarsia 2015


shoqata_dardania@bluemail.ch

Shoqata Dardania
Pëllumbi Akrobatik i Kosovës në Zvicër

____________________________________________________

SHOQATA DARDANIA PËLLUMBI AKROBATIM I KOSOVËS NË ZVICËR


KUVENDI (-9-)  i organizuar në Yverdon me 13.12.2014

Për vitin 2015


Kryesia punoj me një rend pune prej -7- pikav.

Kryesia 2015

Kryetar              Isa                   Ismajli
Nënkryetar        Naser               Llashtica
Sekretar           Sulejman          Nuredini
Arkatar             Luan                 Berisha
Kordinator        Artan                Ahmeti.

Antarsia 2015 pasi që pregaditi Arkatari e publikumë.

 1. Agron        Aliu

 2. Flamur      Berisha

 3. Muhadin   Ismajli

 4. Isa            Ismajli

 5. Lulzim      Pira

 6. Aran         Ahmeti

 7. Elmaz      Shabani

 8. Arnit         Shabani

 9. Sulejman Nuredini

 10. Naim        Fejzullahu

 11. Agron       Brahimi

 12. Stefan      Laskaj

 13. Milaim      Bajrami

 14. Besim      Mirakaj

 15. Naser      Bajrami

 16. Luan        Berisha

 17. Xhevdet   Emini

 18. Mensur    Ferati.


Sa i përket darkës merita i takonë Kryetarit Isa Ismajli që me vullnetin e tijë kishte pregadit një darkë të begatëshme me shpenëzime personale të tija sipas dëshirës dhe vullnetit që shprehi ndaj Shoqatës. Për këte i jemi mirënjohës antarsia e zgjëruar dhe e faleminderojm për rrespektin që bëri.

Fondi i shoqatës për tri vjet radhazi nukë ka shpenzu mjete nga arka sa i përket manifestimeve të fund vititë. Bëmirësit e deritanishëm ishin i pari Luan Berisha të dytën herë ishin NaserLlashtica & Besim Mirakaj dhe së tretiherë ishte Isa Ismajli. Zoti i bekoft me të mira ata dhe familjet e tyre.

Fondi ësht begatu me mjete dhe ka një financë të jashtëzakonshëme.

Ishte kjo një fotografi e quajtur Panoramë që e bëri Idriz Nuredini.

Nga këto fotografi ësht i përmbyllur i tër Kuvendi.

Kryetari ka ftu Lulzim Pirën tja dorzojn Mirënjohjen Besim Mirakaj

Kryetari fton Flamur Berishën tja dorzojn Mirënjohëjen Agron Brahimit

Kryetari fton Luan Berishën tja dorzojn Mirënjohjen Artan Ahmetit

Kryetari fton Agron Aliun tja dorzojn Trofeun vendin e tret Milaim Bajramit

Kryetari fton Naser Llashticën tja dorzojnTrofeun vendi Dyt  Elmaz Shabanit

Sulejman Nuredini i dorzon Trofeun Kalimtar  Isa Ismajlit, nga tani ky trofe ngel te Isa Ismajli.

Besim Mirakaj i dorzon Trofeun vendi Parë Isa Ismajlit


Ishte ky Trofeu që nga tani i takon Isa Ismajlit, duke i kujtu të gjithë shampionat  nga viti 2006 që garuan gjer në vitin 2014.

Ju asht shenu viti gabimisht mbrenda javës e merrë të përmirësuar 2014