Kuvendi -X- Antarsia 2016

image-8488274-Llogo_me_hynesh_edited.jpg

 SHOQATA DARDANIA

PËLLUMBI AKROBATIK I KOSOVËS NË ZVICËR

  shoqata_dardania@bluemail.ch
Për sygjerime mundeni të postoni në ket postë elektronike

Kryesia 2016

Kryetar        Agron    Aliu

Nënkryetar  Artan      Ahmeti

Sekretar      Isa          Ismajli

Arkatar        Luan       Berisha

Kordinator   Naser     Bajrami


Antarsia

1.    Naser       Bajrami
2.    Flamur     Berisha
3.    Milaim     Bajrami
4.    Osman     Ibrahimi
5.    Elmaz       Shabani
6.    Stefan      Laski
7.    Besim       Mirakaj
8.    Artan        Ahmeti
9.    Isa              Ismajli
10. Agron        Aliu
11. Sadik         Sejdiu
12. Muhadin  Ismaili
13. Lavdrim    Ismaili
14. Luan          Berisha
15. Lulzim      Pira
16. Ali              Bajrami
17. Sulejman Nuredini
18. Agron       Brahimi
19. Xhevdet   Emini
20. Mensur    Ferati
21. Sabit         Sejdiu
22. Kadri        Osmani
23. Naim     FejzullahuKUVENDI 10-të

Organizuar në Solothurn me 13.02.2016

SHOQATA   DARDANIA
PËLLUMBI   AKROBATIK   I   KOSOVËS   NË   ZVICËR
Adres: Elektronike: shoqata_dardania@bluemail.ch 
Fejsbuk: shoqata  dardania  06.

(Gjatë Kuvendit (10)-dhjetë, kryesia kërkon miratim për rendin e punës)

Punimet e punës filluan në Luterbach Kanton So.                                                    13.02.2016
Nga ora 19.00 mbaruan ora: ……………


Rendi Punës

1. 10.vjet aktivitet, duke i përfshi nga themelimi dhe këto të fundit 2015. i paraqet Sekretari.

2. Shpërndarja e shpërblimeve për 2015. trofetë, i paraqet Kryetari.

3. Zgjedhja Kryesis (periudha kalendarike 2016) me aktivitetin e zgjedhjeve të reja udhëheqë Kryetari i mandatit 2015.
4. Aktivizimi i menjihershëm të antarsis për vitin 2016. Arkatari ri.
5. Aktivitetet e kryesis re primare: a.-pregaditja për sezonën garuse 2106. Caktojm një datë

6. Dokumenti i aprovuar nga kuvendit (9) në Yverdon 13.12.2014 „Buletin i parë“ zbatim i aktivitetev për 10.vjetë punë.
7. Të ndryshme. A). Façja internetit udhëheqet nga fondi Shoqatës.

Aprovojm këte rendë pune,  Faleminderit.
Urojm për suksese dhe mirkuptim gjatë punve të kti kuvendi i Dhjeti me radhë.
Meqense me shumë vones villuam punimet e kuvendit 10-të shkaqet e vonesës ishinë kushtet atmosferike, komunikacioni rrugorë zhvillohej me një tempo të ngadalt, të gjithë shokët u lajmroheshin se jemi në kolona të gjata jemi në rrugë e nuk lëvizet shpejt. filluam me dy orë vones. Kryesia vendosi që disa pika të mos lexohen me të vetmin qëllim  tmos ngelim pas mesnate andaj u dakordum se ti paraqesim në faqen zyrtare në Dritarën e Internetitë.
Fillojm sipas rendit Punës.

1. Pika e Parë e rendit punës

  1. 10.vjet aktivitet, duke i përfshi nga themelimi dhe këto të fundit 2015. i paraqet Sekretari.
 Borxhë ja kemi shoqatës nëse i anashkalojm pa i përkujtu rezultatet individuale nga themelimi 2006-2015. Ne do i kujtojm një nga një nëse keni durimin i dëgjojm edhe pse janë komuniku çdo fundë viti, ky vitë ësht vit kujtimi i përmbylljes 10.vjet punë aktive dhe të suksesëshme.
Të jem të përmbajtur nga teorija duke i trajtu të argumentuara faktetë për 10.vjet nga Terreni.

Rezultatet 2015:

  Janë zhvillue 6.gara. kanë prezentu 5.garusë,  garuanë 10.pëllumba.
Prezentimi sipas radhës.
Emëri dhe Mbiemri  Mbarshtuesitpëllumbav dhe Data organizimit për Gjatësin sa kanë Sjellë, Pëllumbat gjat këtyre garav.

Gara –I-    1. Naser  Bajrami   -III- 08.03.2015. -105.met
Gara –II-   2. Milaim  Bajrami  -I-  16.05.2015. -155.m.
Gara –II-   3. Milaim  Bajrami         16.05.2015. -101.5.m.
Gara –III-  4. Agron   Brahimi         11.07.2015.   -85.m.
Gara –III-  5. Agron   Brahimi         11.07.2015.   -50.m.
Gara –IV- 6. Mensur Ferati            10.10.2015.   -50.m.
Gara –V-  7. Isa   Ismajli         -II-  24.10.2015. -108.5.m.
Gara –V-  8. Isa   Ismajli                 24.10.2015.    -50.m.
Gara –VI- 9. Isa   Ismajli                 08.11.2015.  -103.m.
Gara –VI-10.Isa   Ismajli                 08.11.2015.    -97.m.
Gjithsejt Metra 10.pëllumba kanë sjellë  905.5:10.pëllumba= Mesatarja Gjatë Vititë arrin-90.5.met. çka ësht shum e knaqëshme.

Vendi parë: 1. Milaim Bajrami -I-  16.05.2015. -155.metra gjatë ka Aterru.
                        2. Isa      Ismajli  -II-   24.10.2015. -108.5.metra gjatë ka Aterru.
                        3. Naser Bajrami -III- 08.03.2015. -105.metra gjatë ka Aterru.

Radhitja individuale mbarshtuesve të pëllumbav për 10.vjet. 

Mesatare shumë e suksesëshme 10.vjet Aktivitetë.

Nga sa her garuan garuest e shoqatës në fjalë, çfar mesatare arritën dhe sa metra ju Aterruan pëllumbat duke ju sjellë gjatë për 10.vjet.

1. Isa          Ismajli    garoj-22. Herë 86.8.metra mesatarja,kanë sjellë gjatë 1910.5, Metra.
2. Sabit      Sejdiu     garoj-20. -//- -- 86.5.metra mesatarja,kanë sjellë gjatë 1730. Metra.
3. Naser     Bajrami   garoj-15. Herë 81.0.metra mesatarja,kanë sjellë gjatë 1215.5,Metra.
4. Milaim    Bajrami   garoj-11. -//- -- 87.5.metra mesatarja,kanë sjellë gjatë. -963.5,Metra.
5. Immer    Beqiri      garoj-04. Herë 90.2.metra mesatarja,kanë sjellë gjatë. - 361.Metra.
6. Zeqir      Beqiri      garoj-03. -//- -- 99.0.metra mesatarja,kanë sjellë gjatë  - 297.Metra.
7. Sokol     Shillova   garoj-03. Herë 92.0.metra mesatarja,kanë sjellë gjatë. - 277.Metra.
8. Sadik     Sejdiu     garoj-03. -//- -- 85.0.metra mesatarja,kanë sjellë gjatë.  - 255.Metra.
9. Milaim    Murina    garoj-03. Herë 76.3.metra mesatarja,kanë sjellë gjatë.  - 229.Metra.
10. Avni     Muharremi garoj-03.-//- -66.0-metra mesatarja,kanë sjellë gjatë.  - 198.Metra.
11.Elmaz   Shabani   garoj-01. Herë Ska mesatare ka sjellë gjatë143.Metra.
12. Agron   Brahimi    garoj-02. -//- - 67.5-metra mesatarja,kanë sjellë gjatë- 135.Metra.
13.Sadedin Jashari    garoj-02.Herë 64.0-metra mesatarja,kanë sjellë gjatë- 128.Metra.
14. Hashim  Aliqi        garoj-02. -//- - 55.0-metra mesatarja,kanë sjellë gjatë- 118.Metra.
15. Agron    Aliu         garoj-02.Herë-51.5- metramesatarja,kanë sjellë gjatë - 103.Metra.
16. Lavdim  Ismajli     garoj-01. -//- - Ska mesatare ka sjellë gjatë -93.Metra.
17. Luan     Berisha    garoj-01.Herë Ska mesatare ka sjellë gjatë -83.5Metra.
18. Hajdar   Halimi     garoj-01. -//- --Ska mesatare ka sjellë gjatë - 82.Metra.
19. Rushit   Rushiti     garoj-01.Herë-Ska mesatare ka sjellë gjatë -60.Metra.
20. Fadil     Sabedini  garoj-01. -//- --Ska mesatare  ka sjellë gjatë -50.Metra.
21. Mensur Ferati       garoj-01.Herë-Ska mesatare ka sjellë gjatë - 50.Metra.
                                                                   Gjithsejt pëllumbat kan Sjellë gjatsi=8482.Metra.

❿vjet gara me rastin e Jubiljumit 2006 & 2015 shpërblehen tre garust ma të mirë me një falenderimë duke pasë parasysh se janë shpërbly në fundë çdo  viti paraprake:
1. Isa      Ismanjli
2. Sabit  Sejdiu
3. Naser Bajrami.

Prezentimi 2006 & 2015

Prezenca me pëllumba, kalimi i garav me pëllumba, gjatsia në aterrim dhe Mesatarja vjetore në savijim:

2006 - Prezentun 3.Pëllumbtar, Garun 4.pëllumba, gjat kanë Sjellë 268m,mesatarja 67.metra.

2007 - Prezentun 5.Pëllumbtar, Garun7.pëllumba, gjat kanë Sjellë 476m,mesatarja 68.metra.

2008 - Prezentun 6.Pëllumbtar, Garun7.pëllumba, gjat kanë Sjellë 526m,mesatarja 75.1metra.

2009 - Prezentuan 4.Pëllumbtar, Garun7.pëllumba, gjat kanë sjellë 680m, mesatarja 97.1metra.

2010 - Prezentun 7.Pëllumbtar,Garun20.pëllumba, gjat kanë Sjellë 1605m,mesatarja 80.2metr.

2011 - Prezentun 3.Pëllumbtar,Garun17.pëllumba, gjat kanë Sjellë1563m,mesatarja 91.9metr.

2012 - Prezentun 3.Pëllumbtar,Garun 7.pëllumba, gjat kanë Sjellë 478m,mesatarja 68.metra.

2013 - Prezentun 2.Pëllumbtar,Garun 7.pëllumba, gjat kanë Sjellë 587m,mesatarja 83.8metra.

2014 - Prezentun 4.Pëllumbtar,Garun 16.pëllumba, gjat kanë Sjellë1393m,mesatarja 87.metra.

2015 - Prezentun 5.Pëllumbtar,garuan10.pëllumba,gjat kanë Sjellë 905.5m, mesatarja 90.5.met.

              Gjatë periudhës 10 vjeçare sa mbarshtues garuan nga viti 2006 gjer në vitin 2015.

           Ishin gjithsejt 21.garusë.

               Zhvilluam gjithësejt 42. gara.

               Prezentuan gjithësejt  me suksesë 102.pëllumba.

              Gjatë 10.vjetve kanë sjellë gjatë: 8482.metra Aterrim.

               Mesatarja për 10.vjetë 83.1.metër aterrimë.

Trofeu kalimtarë

Për nënt (9) vjetë gara ka arritë bartës i këti trofeut (parë) të jetë  Isa  Ismajli.

GARUESIT E SPIKATUR TRIUMFUESIT-SHAMPIONËT- VITË PASË VITI NË SAVIJIM NGA THEMELIMI 2006 & 2014. Ishinë:

1. Milaim   Murina     73.metra --12.11.2006
2. Milaim   Murina     92.metra -- 22.09.2007
3. Isa        Ismajli    130.metra  --20.09.2008
4. Zeqirja  Beqiri    140.metra   --31.05.2009
5. Sabit     Sejdiu   123.metra   --03.10.2010
6. Sabit     Sejdiu   130.metra   --09.10.2011.
7. Isa        Ismajli     90.metra   --03.11.2012.
8. Naser   Bajrami 117.metra   --13.06.2013.
9. Isa        Ismajli   147.5.metra --29.03.2014.

ME TROFEUN E DYTË KALIMTARE 2015 & ?, ENDE NUK  DIMË KUR PËRFUNDON, E DIM NGA VITI 2015 STARTON: MILAIM BAJRAMI

1. Milaim   Bajrami  155.metra. 16.05.2015.
2.
3.

                Ju faleminderit për vëmendjen tuaj Sekretari shoqatës Sulejman Nuredini.

Pika e dyt e rendit Punës:

2 Shpërndarja e shpërblimeve për 2015 dhe trofetë, i paraqet Kryetari.

Shpërblimet pasqyr e punës, si çdoher edhe kësaj here shpërblehemi sipas aktiviteteve që zhilluam në terenë.

Fillojm me ndarjen e shpërblimevë, fillojm me:

❿vjet Kontribut: Antar i rregullt i shoqatës 2006 & 2015 shpërblehen:

1. Agron Aliu.

2. Isa Ismajli.

10.Vjet Kontributë 
1. Agron   Aliu     - Ftojm tja dorzoj  shpërblimin.
2. Isa       Ismajli  - Ftojm tja dorzoj shpërblimin.

Trofet

1. Trofeu vendi i Tretë 105.metra i takon Naser Bajramit, ftojm tja dorzoj trofeun ....

2. Trofeu vendi i Dytë 108.5.metra i takon Isa  Ismajlit, ftojm tja dorzoj trofeun

3. Trofeu vendi i Parë 155.metra i takon Milaim Bajramit, ftojm tja dorzoj trofeun

Trofeu Kalimtar

1.Milaim Bajrami Ftojm tja dorzoj trofeun.

3. Pika e tretë e rendit punës

3 . Zgjedhja Kryesis (periudha kalendarike 2016-) me aktivitetin e zgjedhjeve të reja udhëheqë Kryetari i mandatit 2015.

Flamur Berisha pyeti a nuk ka kundër kandidat ndaj propozimit që u përmend për kryetar Agron Aliu, u miratu që agroni të ngelë kryetar i kti mandati.

Kryetari         - Agron  Aliu

Nënkryetari   - Artan   Ahmeti

Sekretari       - Isa       Ismajli

Arkatari         - Luan    Berisha

Kordinatori    - Naser   Bajrami

4.Pika e katërt e rendit punës

4. Aktivizimi i menjihershëm të antarsis për vitin 2016. Udhëheqë Arkatari ri.

 ANTARSIA: 2016.

1. Posa tna afrohen të dhanat komplete i paraqesim.

2.

5.Pika e Pestë e rendit punës

5.Pregaditja për sezonin garus 2016
ngeli kryesi të marr hapa ditve në vijim.


6.Pika e Gjasht e rendit punës

6. Dokument i  aprovuar nga kuvendit (9) në Yverdon 13.12.2014 „Buletin i parë“ zbatim i aktivitetev për 10.vjetë punë.

~~Për ket pik punes nuk dotë harxhojm shum kohë, sipas kuvendit vitit kaluar gjërat kanë shku mirë Buletini ësht i gatshëm për botim me format A5. Nëse dikush kërkon fjalën mund ta marrë.

7.Pika e shtatë e rendit punës

     Të Ndryshme
   A. Faqja internetit udhëheqet nga shoqata. kjo aprovohet.
nën kte pik Xhevdet Eminei propozoj gjat vlersimeve të vlersojn 5.vlersus, pas disa diskutimev ngeli me të vjetrën tre vlersues.


~~Ju faleminderit për mirkuptim që bashkarisht punuamë gjatë Kuvendit 10-të. Krytari Shoqatës Isa Ismajli.
Firma Kryetarit vendi dhe data: 13.02.2016 Luterbach So. përmbylli kuvendin Agron Aliu.

Keni fotografi duke i ndar shpërblimet, prezentimi në objekt i shokve, pregaditja e skarës. 
Sonte u shpërndan edhe Unazat e shoqatës 2016.
Agron Aliu me rastin e 10 vjetorit kontribut ndaj shoqatës, shpërblimin i dorzon kryetari Isa Ismajli.
Isa Ismajli me rastin e 10 vjetorit kontribut ndaj shoqatës, shpërblimin i dorzon Sulejman Nuredini.
Naser Bajrami shpërblehet me trofe vendi i tret (-III-)  105.metra Aterrim, dorzon Kryetari Isa  Ismajli.
Isa  Ismajli shpërblehet me trofe vendi i dytë (-II) 108.5.metra Aterrim, dorzon Luan Berisha
Milaim Bajrami shpërblehet me trofe vendi parë(-I-) 155.metra Aterrim, dorzon Kryetari Isa Ismajli.
Milaim Bajrami pranon trofeun kalimtar, dorzon Kryetari Isa Ismajli.
Milaimi dhe Naseri ndajn gzimin e vendit Parë.
Shokët Xhevdet Emini, Sulejman Nuredini, Isa Ismajli dhe Luan Berisha, gjat kuvendit 10-të
Kryesia e punes gjatë kuvendit 10-të
Antart gjatë kuvendit 10-të
Antart gjatë kuvendit 10-të
Antart gjatë kuvendit 10-të
Antart gjatë kuvendit 10-të
Antart gjatë kuvendit 10-të
Antart gjatë kuvendit 10-të
Lavdim Ismajli në njerën skar duke pjek mishin
Njashtu edhe skara e dytë me Ali Bajramin e Milaim Bajramin, duke pjek qebapë dhe suxhuk.
Lavdrim Ismajli dhe Naim Fejzullahu gjat pregaditjes me skarë.
Dy shokë Artan Ahmeti dhe Agron Aliu pran trofeve.
Kështu dukej një pjat kur servohet.
Idriz Nuredini me dy trofe të shokve.
Idriz dhe Sulejman Nuredini

Unaza dhe Pëllumbi të lidhura njera me tjetërën, PA UNAZË PËLLUMBI NUK VLERSOHET. pa pëllumb Unaza e pavlefshme.
Unazat 2016. Shoqata Dardania