Kuvendi -Xlll- Antarsia 2019

SHOQATA DARDANIA
PËLLUMBI AKROBATIK I KOSOVËS NË ZVICËR

  shoqata_dardania@bluemail.ch
Për sygjerime  postoni në ket postë elektronike.

Kryesia 2019
Kuvendi mbajtur 26.01.2019 në Schüpfen (Be).
image-9469322-51356253_2003843893014172_6274436788362674176_n.jpg
             Kryesia
Kryesia 2019

Kryetar        Artan             Ahmeti  - +41 788108820.
Nënkryetar  Naser          Bajrami-Lashtica
Sekretar       Sulejman    Nuredini
Arkatar         Lulzim         Pira
Kordinator   Agron          Aliu

Për momenti  15.antar me pages emrat i publikoj pasi Arkatari i dorzon.
Antarsia  2019
1.    Artan        Ahmeti        
2.    Sulejman  Nuredini    
3.    Naser        Bajrami        
4.    Isa            Ismajli  
5.    Besim       Mirakaj       
6.    Milaim      Bajrami    
7.    Agron       Aliu               
8.    Lulzim      Pira     
9.    Muhadin   Ismajli          
10. Lavdrim     Ismajli          
11. Naim         Fejzullahu   
12. Elmaz       Shabani        
13. Stefan       Laski    
14. Izmir         Idrizi        
15. Mërgim   Idrizi
16.  Zaim        Rama     
17. Hysen      Hajrullahu   
18. Flamur    Berisha   ​
19. 
20. 
Kryetart që prezentun shoqatën nga themelimi 2006 & 2018.

1.     Isa               Ismaili           -Kuvendi (1) Pratell të Bazeland. 04.02.2006.
2.     &. 2007. –Kryesi për dy vjet.                             2007.
3.     Isa                Ismaili          -Kuvendi (2) Pratell-Bazelland. 26.01.2008. për vitin 2008.
4.     Agron         Aliu                 -Kuvendi(3) Solothurnit 24.01.2009 për vitin 2009. 
5.     Milaim       Murina          -Kuvendi (4) Solothurnit 05.12. 2009. për viti 2010.
6.     Sabit           Sejdiu            -Kuvendi(5)Yverdon. VD. 30.01.2011.
7.     Isa                Ismajli          -Kuvendi (6) Bern 28.01.2012 Kryesia për vitin  2012.
8.     Isa                Ismajli          -Kuvendi (7)Lozanë. 15.12.2012.-Kryesia për vitin 2013.
9.     Isa                Ismajli          -Kuvendi (8)Luterbach Kanton SO.  01.02.2014vitin 2014.
10.   Isa                Ismajli         -Kuvendi (9) Yverdon. VD.  13.12.2014-për vitin 2015.
11.    Agron         Aliu             -Kuvendi (10) Luterbach Kanton So.13.02.2016për vitin 2016.
12.    Sulejman  Nuredini    -Kuvendi (11) Yverdon VD17.12.2016.-për vitin 2017.
13.    Artan          Ahmeti      -Kuvendi (12) Zuchwill –SO-  20.01.2018. për vitin 2018.
14.    Artan          Ahmeti      -Kuvendi (13) Schüpfen –BE-  26.01.2019. për vitin 2019.
image-9469325-50808868_2003853766346518_2575665516312002560_n.jpg
image-9469328-50787665_2003850286346866_8831808011736449024_n.jpg
image-9469331-51300803_2003850029680225_190153256054292480_n.jpg
image-9469334-50787688_2003850359680192_1612066840127733760_n.jpg
image-9469337-50675771_2003850126346882_4483157683280543744_n.jpg
Letmaçoje dikush fotografin Mërgimin duke marr trofeun Kalimtar.